Seksueel misbruik

Seksueel misbruik van jonge kinderen, tieners, vrouwen en mannen hebben een diepe impact op hun verdere leven. Je draagt een last mee in het geheim die je met niemand in eerste instantie deelt. Je leven ziet er van de een op de andere dag ineens heel anders uit door deze ongewenste intimiteit die opgedrongen is door een ander . Je vertrouwen in de medemens is op een klap verstoord en je weet na gelang je leeftijd niet hoe te handelen. De gevolgen zijn voor een ieder anders. Ben je een kind dan ben je helemaal kwetsbaar en weet je niet waar je helemaal staat, want je bent meestal afhankelijk van die ouder of opvoeder die je veiligheid hoort te bieden. (incest) Voor jonge volwassenen is het moeilijk omdat de adolescentie periode een gevoelige tijd is van indrukken en ontdekkingen van je eigen seksualiteit . Voor volwassenen is het evenzo precair en onaanvaardbaar, gezien machtspositie verhoudingen tussen man/vrouw.

Velen voelen twijfels bij zichzelf die zij eerst niet hadden, waarom voel ik me zo schichtig , kunnen ze het aan me zien, onzekerheid groeit van binnenuit door deze vertwijfeling. Je wilt niet meer gezien worden terwijl je eerst onbevangen de wereld in schouwde. De hechtingen(ouder) vallen uiteen , emoties vieren hoogtij in je innerlijke wereld , flashbacks komen en gaan, je sluit je af van menselijke interacties, die normaliter voor het gebeurde, je gewoon kon beleven. De angst dat het ontdekt kan worden, je lichamelijke sensaties zijn verdoofd , je hoofd ratelt constant op volle toeren en je bent continue op je hoede. Je voelt je verdoofd , eenzaam en verdrietig. Je kijkt met gehele andere ogen de wereld in, want er is iets van je afgenomen. Ja, heftig. Op mijn pad ben ik dit 3x tegen gekomen op verschillende leeftijden. De impact van toen ik klein was heeft er toe bijgedragen dat ik me niet genoeg heb kunnen verweren , zodat ik in zekere zin dit niet heb kunnen verwerken en heb kunnen verteren om nogmaals 2 x slachtoffer te worden van brute overweldiging. Inmiddels is alles de revue gepasseerd en heb ik op mijn latere leeftijd het misbruik als onderdeel van mijn leven geaccepteerd, door toentertijd bij maatschappelijk werk aan te kloppen. Dat heeft mij veel inzicht gegeven door wie ik nu ben, en ik een ander hiermee hulp kan bieden. Kom gerust anoniem een gesprek voeren met mij – veiligheid en discretie is hier op zijn plaats . De privacywet is hier van kracht.

Je voelt je als in een bak met onderdelen die niet meer jou eigen voelen.